top of page

   Fotovoltaik

Gölgelik     

 

 

Fotovoltaik gölgelik enerji üretimi, güneş ve olumsuz iklimsel koşullara karşı korumaya dayanıklı  yapıcı çözüm oluşturmaktadır.

Sistem tarafından üretilen enerji, çevresinde bulunan herhangi bir binayı besleyebilir ya da ticari amaçlı direk şebekeye bağlanabilir.

Fotovoltaik gölgelikli tercih estetik görünümüdür ve çevresel özelliklerine göre uyumlu her proyede uygulanabilir.

 

Oryantasyon, eğim seçenekleri, boyutları ve rüzgar yükleri proje için doğru bir tasarım elde etmek amacı ile doğru ölçülmelidir. Bu çok önem taşır.

 

Daha fazla bilgi

Fig. Onyx Solar Fotovoltaik Gölgelik Sistemi durak İstasyonu, San Francisco, CA kurulu
Maksimum Güç: 164 kWp stc ~ 149 kWh ptc. dir.

 

Onyx Solar  tarafından uyumlu geliştirilen durak istasyunu fotovoltaik cam üniteleri UL 1703 listesindedir:

bottom of page